Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

 

HỦY BỎ ĐƠN ĐẶT HÀNG

1.    Khách Hàng có thể hủy bỏ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Imedeen xác nhận chấp thuận Đơn Đặt Hàng và Khách Hàng sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho việc hủy bỏ này. Nếu Khách Hàng muốn thay đổi Đơn Đặt Hàng, trước hết Khách Hàng sẽ phải hủy Đơn Đặt Hàng đã đặt và sau đó thay thế bằng Đơn Đặt Hàng mới. Việc hủy bỏ và/hoặc thay đổi Đơn Đặt Hàng chỉ được chấp nhận nếu được thực hiện và thông báo cho Imedeen:

  • trong vòng 30 phút kể từ thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt bởi Khách Hàng áp dụng đối với các Đơn Đặt Hàng giao hỏa tốc; hoặc
  • trước 15:00 giờ của ngày đặt hàng áp dụng đối với tất cả các Đơn Đặt Hàng khác.

2.    Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Khách Hàng, Guardian có thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm tương tự nếu Sản Phẩm ban đầu được đặt bởi Khách Hàng không có sẵn.  Imedeen sẽ không thay thế Sản Phẩm nếu không có sự chấp thuận trước từ Khách Hàng cho sự thay thế này.

 

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính Sách Đổi Trả này chỉ áp dụng đối với việc mua hàng trực tuyến thông qua Imedeen.
1.    THỜI HẠN ĐỔI TRẢ:
Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi Khách Hàng nhận hàng (căn cứ trên dấu xác nhận của bưu điện hoặc của đơn vị vận chuyển).
2.    Trong trường hợp Khách Hàng muốn đổi trả Sản Phẩm, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Imedeen qua số điện thoại 028.3832.868,028.3832.827 hoặc nhắn qua hộp thư chat trên website, hoặc gửi email cho Imedeen để kiểm tra xem Sản Phẩm có đáp ứng các điều kiện đổi trả hay không.  Nếu Sản Phẩm đáp ứng điều kiện đổi trả, Imedeen sẽ hướng dẫn cho Khách Hàng cách thức đổi trả Sản Phẩm về cho Imedeen.